allFair är att vinna varje pris - men inte till varje pris
 
Hem   Konceptet   Föreningen   Nyheter   Etikseminariet   allFair vinnare   Medlemsskap   Press    Insikt  
Partners

Kommunen - en positiv faktor inom idrottsetiken
År 2006 startade ett arbete för att inspirera kommuner att använda sina egna och allFairs verktyg för att lyfta den lokala idrottsetiken till nya nivåer. Målsättningen är att skapa tryggare idrottsföreningar och idrottsarenor i kommunerna. Att idrotten då lockar till sig en större bredd leder i längden även till en vassare elit enligt allFairs sätt att se det.

Arbetet kommer i berörda kommuner att löpa som två parallella processer för att dels tydliggöra kommunens ställningstagande och dels förstärka föreningarnas policyprocess för fair play.
Principen för inspirationsarbetet bygger på följande upplägg:
 Inspirationsseminarium för politiker och tjänstemän
 Uppladdningsseminarium för föreningslivet
 Genomförandeprocess i föreningslivet
 Utvärdering och summering

 Folder
 Konceptbeskrivning
 allFair certifierad kommun