allFair är att vinna varje pris - men inte till varje pris
 
Hem   Konceptet   Föreningen   Nyheter   Etikseminariet   allFair vinnare   Medlemsskap   Press    Insikt  
Partners

Föreningen
Kansli
Email:    
Adress: Kanalvägen 1A, 194 61 Upplands Väsby  
Organisationsnr: 802414-3482      
Postgironr: 127 55 21-1      
 
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Kontaktperson

Tel: 073-062 97 10
Vice Ordförande
Sekreterare
Ordförande Utvecklingsutskottet
Webmaster
Kassör
Ordförande Informationsutskottet
Ledamot
Ordförande Nätverksutskottet