allFair är att vinna varje pris - men inte till varje pris
 
Hem   Konceptet   Föreningen   Nyheter   Etikseminariet   allFair vinnare   Medlemsskap   Press    Insikt  
Partners

Medlemsskap

Föreningen allFair kom till för att sprida ett koncept som ska verka för en sund miljö inom idrotten att utvecklas i. Föreningen ska stimulera föräldrars och vuxnas vilja att vara goda förebilder för de unga och även arbeta med ungas syn på rent spel. Medlem i föreningen allFair kan man bli om man vill stödja det speciella koncept som föreningen vill föra ut och samtidigt använda det i sin egen förening alternativt sitt lag.

Medlemskap innebär delaktighet i ett allFair-nätverk av människor i föreningar som delar samma värdegrund som konceptet står för. Det innebär också att man får tillgång till praktiska metoder och koncept för t.ex. egna tävlingar som kan användas för att belysa och utveckla Fair Play-andan i den egna föreningen. Föreningar och lag som medlemmar i allFair- föreningen får också en gemensam logotyp som visar vilka värderingar man står för. allFair-föreningen kommer också att erbjudas deltagande på seminarier som belyser arbetet med Fair Play till reducerat pris för sina medlemmar. Som medlem ska man arbeta med allFair-metoderna med målsättning att skapa en Fair Play-policy för den egna organisationen.

Som aktiv medlem skall man aktivt hjälpa i föreningen allFair eller som allFair agent i samband med medlemmars tävlingar och arrangemang.


Årsavgift licens
Lag/team eller förening
  < 1000 medlemmar 500:-
  > 1000 medlemmar 1 000:-
Övriga
  Förbund & organisationer: 2 000:-
  Stödmedlem: 150:-

För ytterligare info kontakta:
Anna-Karin Sundén
Tel. 0730-62 97 10
E-post till